Διαδερμικός Καυτηριασμός Οστικών Αλλοιώσεων

Ο διαδερμικός καυτηριασμός οστικών αλλοιώσεων είναι μια απεικονιστικά καθοδηγούμενη, ελάχιστα επεμβατική τεχνική για την αντιμετώπιση καλοήθων και κακοήθων (πρωτοπαθών και δευτεροπαθών) όγκων οστών και μαλακών μορίων. Η τεχνική επιτυγχάνει θεραπευτικά αποτελέσματα σε καλοήθεις οστικούς όγκους (πχ οστεοειδές οστέωμα,  οστεοβλάστωμα, χονδροβλάστωμα, ανευρυσματική οστική κύστη) αλλά και σε επιλεγμένες περιπτώσεις κακοηθειών (διαμέτρου <3 εκ) ενώ παρηγορητικά αποτελέσματα αλλά και αποτροπή της τοπικής διασποράς παρέχονται σε πρωτοπαθή και μεταστατική οστική νόσο. Επιπλέον, ο διαδερμικός καυτηριασμός μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τεχνικές (οστεοπλαστική, χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία) ειδικά σε περιπτώσεις όπου το μέγεθος της αλλοίωσης επηρεάζει την σταθερότητα του οστού.