Διαθερμικές Διηθήσεις

Τα σπονδυλικά νεύρα είναι κλάδοι από το νωτιαίο μυελό που εξέρχονται από τη σπονδυλική στήλη. Διαβιβάζουν σήματα που ελέγχουν την κίνηση των μυών και παρέχουν αίσθηση στα χέρια και τα πόδια. Ερεθισμός ή φλεγμονή αυτών των νεύρων μπορεί να προκαλέσει πόνο.

Ο επισκληρίδιος χώρος είναι ο χώρος γύρω από το περίβλημα που καλύπτει τα σπονδυλικά νεύρα. Η χορήγηση αντιφλεγμονώδους φαρμάκου στον επισκληρίδιο χώρο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής των νεύρων. Επιπλέον οι διηθήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν αυχεναλγία και βραχιαλγία που προέρχεται από παθήσεις στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης.Οι αποφυσιακές αρθρώσεις είναι μικρές αρθρώσεις στο πίσω μέρος της σπονδυλικής στήλης που καθοδηγούν την κάμψη στις κινήσεις του κάθε σπονδύλου. Ερεθισμός ή φλεγμονή αυτών των αρθρώσεων μπορεί να προκαλέσει πόνο.

Οι νευρικές ρίζες περνούν από πλευρικά ανοίγματα μεταξύ των σπονδύλων τα οποία ονομάζονται μεσοσπονδύλια τρήματα. Ερεθισμός ή φλεγμονή αυτών των νεύρων μπορεί να προκαλέσει πόνο.

Οι ιερολαγόνιες αρθρώσεις σχηματίζεται από το ιερό οστούν (κάτω τμήμα της σπονδυλικής στήλης) και το λαγόνιο οστούν (τμήμα της πυέλου). Φλεγμονή σε αυτές τις αρθρώσεις μπορεί να προκαλέσει πόνο στη μέση (οσφυαλγία) και τους γλουτούς.