ΤΕΧΝΙΚΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Καυτηριασμός με χρήση laser (ILD) Οπτική ίνα laser προκαλεί εξάχνωση μικρού τμήματος του πηκτοειδούς πυρήνα 63-89%
Ηλεκτροθερμική θεραπεία (IDET) Εύκαμπτο θερμικό ηλεκτρόδιο που προκαλεί πηκτική νέκρωση της περιφέρειας του ινώδους δακτυλίου

64-75%

Καυτηριασμός με χρήση ενέργειας πλάσματος (nucleoplasty) Χαμηλής θερμοκρασίας (40-70ºC) καυτηριασμός με χρήση διπολικής ενέργειας η οποία αντιδρά με ενδιάμεσο παράγοντα (πχ φυσιολογικό ορό) και προκαλεί μοριακή αποδόμηση του πηκτοειδόυς πυρήνα 79%
Διαδερμική αποσυμπίεση (PDD) Συσκευή με 2 ελικοειδή ή συρμάτινα σπειράματα που προάγουν την αφαίρεση πηκτοειδούς πυρήνα κατά την υψηλών ταχυτήτων περιστροφή της 86%
Όζον Οι χημικές ιδιότητες του όζοντος και η αντίδραση με ρίζες υδροξυλίου προκαλούν καταστροφή του πηκτοειδή πυρήνα 70-85%
Γέλη αλκοόλης (Discogel) Η γέλη αλκοόλης προκαλεί αφυδάτωση και απότοκο συρρίκνωση του μεσοσπονδύλιου δίσκου

91%