Η οστική βιοψία χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό οστικών αλλοιώσεων ή γι ατη λήψη υλικού προς καλλιέργεια ώστε να αναδειχθεί το μικρόβιο που προκαλεί τη λοίμωξη. Η απεικονιστική καθοδήγηση συμβάλλει στην υψηλή ακρίβεια τοποθέτησης της βελόνης βιοψίας εντός της αλλοίωσης με ασφαλή προσπέλαση. Η χρήση ομοαξονικών συστημάτων επιτρέπει την λήψη πολλαπλάων οστικών δειγμάτων με μια μόνο παρακέντηση.